Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) You _______________ a good student  a) are b) is 2) I ________________ a teacher a) is b) am 3) is a cat a) It  b) he 4) is my dad a) She b) It c) He 5) is my mum a) She b) it c) he

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne