1) Które miasta wchodzą w skład Megalopolis brazylijskiego? a) Chicago b) Los Angeles c) Rio de Janeiro d) Sao Paulo e) Pittsburg f) Meksyk 2) Zespół połączonych ze sobą wielkich skupisk miejskich, silnie zubranizowany obszar to a) Megalopolis b) Urbanizacja c) Aglomeracja d) Fawela e) Umiastowienie f) Konurbacja 3) Największe miasto USA to a) Nowy Jork b) Los Angeles c) San Francisco d) Waszyngton e) Chicago f) Miami 4) Dzielnice biedy w Brazylii to a) barriadas b) slumsy c) slamsy d) fawele e) przedmieścia f) Copacabana 5) Cechy rolnictwa Kanady a) duża powierzchnia gruntów ornych b) duży % gruntów ornych c) małe powierzchnie gospodarstw d) duże powierzchnie gospodarstw e) wysoka mechanizacja f) niska mechanizacja 6) Regiony słabo zaludnione w Amerykach a) wybrzeże wschodnie b) rejon Wielkich Jezior c) miasto Meksyk i okolice d) środek Ameryki Północnej e) środek Ameryki Południowej f) północna część Ameryki Północnej 7) Regiony mocno zaludnione w Amerykach a) wybrzeże wschodnie b) rejon Wielkich Jezior c) miasto Meksyk i okolice d) środek Ameryki Północnej e) środek Ameryki Południowej f) północna część Ameryki Północnej 8) Potomek ludzi odmiany żółtej i czarnej to a) metys b) mulat c) zambos d) indianin e) afroamerykanin f) innuta 9) Potomek ludzi odmiany białej i czarnej to a) metys b) mulat c) zambos d) indianin e) afroamerykanin f) innuta 10) Potomek ludzi odmiany białej i żółtej to a) metys b) mulat c) zambos d) indianin e) afroamerykanin f) innuta 11) Skutki wylesiania Amazonii a) budowa dróg b) pozyskanie terenów rolniczych c) pozyskiwanie drewna d) zmiany klimatyczne e) zmniejszenie bioróżnorodności f) erozja gleby 12) Przyczyny wylesiania Amazonii a) budowa dróg b) pozyskanie terenów rolniczych c) pozyskiwanie drewna d) zmiany klimatyczne e) zmniejszenie bioróżnorodności f) erozja gleby 13) Cechy cyklonu a) niszczy mały obszar b) niszczy duży obszar c) powstaje nad oceanem d) przynosi dodatkowo powodzie e) przynosi dodatkowo sztormy f) mierzy się w skali Fujity 14) Cechy tornada a) niszczy mały obszar b) niszczy duży obszar c) powstaje nad oceanem d) przynosi dodatkowo powodzie e) przynosi dodatkowo sztormy f) Podwstaje ze spotkania masy powietrza zimnej i ciepłej

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?