Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Tko je napisao pjesmu Ima riječi? a) Ivana Brlić-Mažuranić b) Zlata Kolarić-Kišur c) Pajo Kanižaj 2) Kojem književnom rodu pripada ovo književno djelo? a) lirici b) epici c) drami 3) Što je to ALITERACIJA? a) Aliteracija je ponavljanje istih epiteta u rečenicama. b) Aliteracija je ponavljanje istog suglasnika ili suglasničke skupine u riječima. c) Aliteracija je druga riječ za rimu. 4) Koliko strofa ima ova pjesma? a) Pjesma ima 2 strofe. b) Pjesma ima 5 strofa. c) Pjesma ima 3 strofe. d) Pjesma ima 4 strofe. 5) Što bi bilo najbolje kao tema ove pjesme? a) Tema ove pjesme su različite riječi koje nas mogu lako povrijediti ili lako usrećiti.  b) Tema ove pjesme je znanje o pisanju riječi. c) Tema ove pjesme su gramatičke pogreške u pisanju riječi. 6) Kako nazivamo vrstu stihova kojim je pisano više od pola stihova u pjesmi?  a) Zovemo ih peterac i šesterac. b) Zovemo ih sedmerac i deseterac. c) Zovemo ih osmerac i deveterac. 7) Koji glas se ponavlja u stihu koji je aliteracija, a glasi „kao kamen” ? a) Ponavlja se glas i. b) Ponavlja se glas k na početku. c) Niti jedno od ponuđenih. 8) Što je to metafora? a) Metafora je kada se dva epiteta rimuju. b) Metafora je skraćena usporedba po kojoj se ostvaruje prijenos značenja. c) Metafora je isto što i aliteracija. 9) Što bi bila poruka ove pjesme? a) Poruka ove pjesme je da riječi nisu mala stvar i da se njima može najviše nekoga povrijediti. b) Poruka ove pjesme je da pazimo kako pišemo riječi. c) Poruka ove pjesme je da pazimo na gramatiku kada pišemo riječi.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne