Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
What is the weather like?, Why are all the pirates scared?, Is Tom an old pirate?, Who is Coco?, What is Coco?, Where is Tom hiding?, Who is up on a post?, Why does Tom jump into the sea?, How do Tom and Coco get to the island?, What is there in the bottle?, What do they find?, Is the treasure chest empty? , Why are they happy in the end of the story?.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne