Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Correct: he, she, me, go, so, we, Incorrect: flag, ship, got, fun, plum, dot,

Open and Closed Syllable

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne