1) p_n a) pen b) pin 2) w_n a) wen b) win 3) h_m a) hem b) him 4) p_n a) pen b) pin 5) t_n a) ten b) tin 6) t_n a) ten b) tin 7) n_t a) net b) nit 8) f_n a) fen b) fin 9) b_n a) ben b) bin 10) s_t a) set b) sit 11) d_ll a) dell b) dill 12) f_ll a) fell b) fill 13) bell a) bell b) bill 14) s_ll a) sell b) sill 15) W_ndy a) Wendy b) windy 16) b_ll a) bell b) bill 17) p_t a) pet b) pit 18) w_ndy a) Wendy b) windy 19) s_ll a) sell b) sill

MTA Kit 2 short e and i vowels

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?