Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
AFFIRMATIVE - subject + have(present)+past participle (3rd form), NEGATIVE - subject + have(present)+NOT+ past participle (3rd form), INTERROGATIVE - have(present)+subject + past participle(3rd form),

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne