1) Dawne grodzisko było w Chmielnie blisko jeziora: a) Biôłégò b) Kłodno c) Rekòwò d) Redëńsczégò 2) Damroka była córką: a) króla b) ricerza c) ksãżëca d) gbùra 3) Rozbójnik, który porwał Damrokę mieszkał na: a) górze Wieżëca b) Szémbarsczi Górze c) Zómkòwi Górze d) górze Garecznica 4) Ojciec Damroki i szlachcice: a) ùwolnilë Damrokã b) zabilë rabùsznika c) dobëlë zómk d) nie ùwolnilë ksãżniczczi 5) W miejscowości Damroki mieszkała też: a) białka, co zna sã na czarach b) drëszka ksãżniczczi c) sostra Damroczi d) matka ksãżniczczi 6) Staruszka zamknęła się w swoim pokoju i później zerwała się straszliwa burza. Stało to się po: a) piãc dniach b) trzech dniach c) jednym dniu d) strzërzech dniach 7) Do księżniczki przyleciały dwa: a) sãpë b) òrzłë c) kôłpie d) grifë 8) Ptaki oblatywały wieżę: a) trzë razë b) dwa razë c) jeden rôz d) sédmë razy 9) Damroka chwyciła ptaki za: a) głowë b) skrzidła c) nodżi d) karczi 10) Zamek rozbójnika w tej nocy: a) rozpôdł sã w përzënã b) zapôdł sã pòd zemiã c) pãkł na dwòje d) zarósł gãstim charztã

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?