always - I'm ______ (ZAWSZE) very busy., sometimes - I _____ (CZASEM) clean my room., never - She _____ (NIGDY) lies., often - We _____ (CZĘSTO) meet in the park., hardly ever - They _____ (PRAWIE WCALE) drink coffee., seldom - He _____ (RZADKO) visits his friend., every Monday - I swim ______ (co poniedziałek)., on Mondays - They have an English lesson _____ (w poniedziałki)., twice a day - She brushes her hair _______ (dwa razy dziennie)., once a year - He goes to the dentist _____ (raz w roku)., every two weeks - She calls her friend ____ (co dwa tygodnie)., every five months - Do you clean the windows ______ (co pięć miesięcy)?, every two days - Sue eats meat _____ (co dwa dni)., five times a week - We learn maths ____ (pięć razy w tygodniu)., three times a year - My family goes on holiday ____ (trzy razy w roku)., every summer - We eat ice cream ____ (co lato),

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?