She ____ up all night because she ____ ____ playing Minecraft. You ____ ____ Japanese ____ you moved to Tokyo. I ____ ____ asleep before nine o'clock. My friend ____ me if I ____ ____ her unicorn. She wished ____ ____ ____ that League of Legends match. The spaceship ____ just ____ ____ we got to the hangar.

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?