IMMONDIZIA - spazzatura, INQUINAMENTO - aria, traffico, Greta Thunberg, STIRARE - faccende domestiche, SCIOPERO - mezzi pubblici, lavoratori, COLLOQUIO - lavoro, esaminatori.

Tabela rankingowa

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?