dys, pha, sia, ., cos, me, ti, cian, Ba, var, i, an, Pat, a, go, nian, lo, gi, cian, ., li, brar, i, an, orth, o, don, tia, Cal, e, do, nian, Vic, tor, i, a, hys, ter, i, a, guar, di, an, ., e, ques, tri, an, Flor, i, di, an, her, ni, a, ., mil, len, ni, a, Ro, ma, ni, an, mi, nu, tia, ., in, er, tia, ., de, men, tia, ., dif, fer, en, tia, fan, ta, sia, ., tech, ni, cian, ., beau, ti, cian, ., mag, ne, sia, ., e, lec, tri, cian.

Tabela rankingowa

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?