asked, camped, dressed, fixed, helped, kicked, called, filled, formed, yelled, pulled, smelled, planted, acted, added, ended, hunted, landed.

3 Sounds of -ed flashcards

Tabela rankingowa

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?