ate - eat, was/were - be, rode - ride, looked - look, went - go, bought - buy, took - take, wore - wear, came - come, sang - sing, drove - drive, enjoyed - enjoy, collected - collect,

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?