: slop, slope, stripe, , strip, theme, them, jute, jut, globe, glob, shame, sham, scone, scon, plume, plum, ride, rid, mope, mop, stare, star, , fad, robe, , rob, fade, slime, slim, , care, , car, , dime, dim, , ,

Tabela rankingowa

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?