Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
8:00 - It's eight o'clock., 9:15 - It's quarter past nine., 11:10 - It's ten past eleven., 12:30 - It's half past twelve., 7:45 - It's quarter to eight., 6:50 - It's ten to seven. , 5:40 - It's twenty to six., 12:55 - It's five to one., 3:25 - It's twenty-five past three., 11:00 - It's eleven o'clock., 5:05 - It's five past five., 2:35 - It's twenty-five to three., 7:10 - It's ten past seven., 8:30 - It's half past eight., 4:30 - It's half past four.,

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne