Name three books that ____________ (make) into films., Name three things that ____________ (produce) in your country., Name three things that ____________ (make) of leather., Name three programs that _________________ (install) on your computer., Name three sports that _________________ (play) in teams., Name three languages that __________________ (speak) in Europe., Name three national dishes that _________________ (eat or drink) in your country., Name three films that ___________ (show) in the cinema recently., Name three things that _________ (invent) in the last 25 years., Name three things that _________ (usually/buy) online..

Tabela rankingowa

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?