a, b, c, d, e, f, h, g, i, j, k, l, m, n, o, p, qu, r, s, t, u, v, w, x, y, z, sh, ch, th, wh, ck ,

Tabela rankingowa

Odwracanie kart jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?