Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
She usually (walk) to school., But look! Today she (go)  by bike., Every Sunday we (go)  to see my grandparents., I (not / do)  anything at the moment., The child seldom (cry) , He (wear)  a t-shirt and shorts today., He (eat)  an apple at the moment., Marc (like)  fruits and vegetables., He (eat)  some every day., At the moment, the two kids (sit)  on the floor., He (read)  a story to her every day., Jeff sometimes (write)  stories., I (be)  very busy today., Tomorrow I (visit)  my friend Tanya., We (want)  to have lunch together..

Present simple present cont

Ranking

Otwórz pudełko jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne