oll, old, olt, ost, ild, ind, oll, old, olt, ost, ild, ind, oll, old, ost, olt, ild, ind, oll, old, olt, ost, ild, ind, OLD!, OLD!, OLD!, Old man, OLD!.

3.11 read units don't be greedy

Tabela rankingowa

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankingowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?