1) dr a) up b) ip c) ap 2) str a) ap b) op c) up 3) tr a) ock b) ick 4) sl a) ep b) up c) ip 5) cr a) esh b) ush c) osh 6) pr a) ompt b) ost c) eck 7) str a) ack b) uck c) eck 8) dr a) imp b) act c) op 9) spr a) int b) ant c) ont 10) bl a) omp b) imp c) amp

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?