1) _elp a) C b) K 2) crunch a) C b) K 3) s_amp a) C b) K 4) _lump a) C b) K 5) s_imp a) C b) K 6) _rack a) C b) K 7) _ilt a) C b) K 8) s_uff a) C b) K 9) s_ram a) C b) K 10) _all a) C b) K 11) s_iff a) C b) K 12) _amp a) C b) K 13) _usp a) C b) K 14) _ept a) C b) K 15) _raft a) C b) K 16) _ost a) C b) K 17) _inch a) C b) K 18) _lash a) C b) K 19) s_ip a) C b) K 20) _iln a) C b) K

Kiss the Cat--Barton Level 3:6

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?