1) kingdom a) Closed b) Silent-E c) Open d) Vowel Team e) Unit 2) Hebrew a) Closed b) Silent-E c) Open d) Vowel Team e) Unit 3) trainload a) Closed b) Silent-E c) Open d) Vowel Team e) Unit 4) velveteen a) Closed b) Silent-E c) Open d) Vowel Team e) Unit 5) avenue a) Closed b) Silent-E c) Open d) Vowel Team e) Unit 6) mellow a) Closed b) Silent-E c) Open d) Vowel Team e) Unit 7) amassing a) Closed b) Silent-E c) Open d) Vowel Team e) Unit 8) inhabit a) Closed b) Silent-E c) Open d) Vowel Team e) Unit 9) frequently a) Closed b) Silent-E c) Open d) Vowel Team e) Unit 10) bankrupt a) Closed b) Silent-E c) Open d) Vowel Team e) Unit 11) humanity a) Closed b) Silent-E c) Open d) Vowel Team e) Unit 12) cheerfully a) Closed b) Silent-E c) Open d) Vowel Team e) Unit 13) junkman a) Closed b) Silent-E c) Open d) Vowel Team e) Unit 14) unity a) Closed b) Silent-E c) Open d) Vowel Team e) Unit 15) coastal a) Closed b) Silent-E c) Open d) Vowel Team e) Unit 16) essay a) Closed b) Silent-E c) Open d) Vowel Team e) Unit 17) identify a) Closed b) Silent-E c) Open d) Vowel Team e) Unit 18) honky-tonk a) Closed b) Silent-E c) Open d) Vowel Team e) Unit 19) stingray a) Closed b) Silent-E c) Open d) Vowel Team e) Unit 20) hibiscus a) Closed b) Silent-E c) Open d) Vowel Team e) Unit

Closed, Unit, Open, or Vowel Team Syllable?

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?