Doubling Rule with Vowel R : tar + ed, star + y, scar + ed, blur + y, slur + ed, defer + ing, refer + al, jar + ed, Dropping Rule with Vowel + R: stare + ed, perspire + ing, immerse + sion, carnivore + ous, rewire + ed, dare + ing, reassure + ance, nature + al,

Barton Level 7.4 Vowel + R + Suffix, Drop, Double, Change Rules

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?