ai - rain, ay - day, ea - sea, steak, bread, ei - veil, ey - they, honey, ee - see, ie - cookie, tie, oa - toad, ow - tow, growl, oe - toe, ue - blue, ew - blew, ou - group, sound, ui - fruit, eu - feud, aw - lawn, au - vault, oo - book, room, oi - coil, oy - toy, uy - guy,

Tabela rankingowa

Odwracanie kart jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?