1) Where do children go to learn? a) The store b) School c) The playground 2) Who teaches children to read and write? a) Books b) Astronaut c) A teacher 3) What do you read? a) Books b) At school c) The library  4) Where do you play at school? a) Play games b) Recess c) The playground 5) Why do children go to school? a) To learn b) To play c) Because it's fun

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?