Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
CZASOWNIK: Nazywa czynności wykonywane przez istoty, przedmioty, zjawiska. , Odpowiada na pytania: Co robi? Co się z nim dzieje? , Z przeczeniem "nie" zapisujemy go oddzielnie. ,

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne