Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
CZASOWNIK: Nazywa czynności wykonywane przez istoty, przedmioty, zjawiska. , Odpowiada na pytania: Co robi? Co się z nim dzieje? , Z przeczeniem "nie" zapisujemy go oddzielnie. , RZECZOWNIK: Nazywa osoby, zwierzęta, rzeczy, obiekty, rośliny, zjawiska, pojęcia., Odpowiada na pytania: Kto? Co?, Występuje w różnych rodzajach (męskim, żeńskim i nijakim), PRZYMIOTNIK: Nazywa cechy ludzi, zwierząt, roślin, zjawisk, pojęć. , Odpowiada na pytania: Jaki? Jaka? Jakie? , Podlegają stopniowaniu. , Z przeczeniem "nie" zapisujemy go razem. ,

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne