1) I a) AM NOT b) ARE NOT 2) YOU a) AM NOT b) IS NOT c) ARE NOT 3) HE / SHE / IT a) ARE NOT b) IS NOT c) AM NOT 4) WE a) AM NOT b) ARE NOT c) IS NOT 5) YOU a) AM NOT b) ARE NOT c) IS NOT 6) THEY a) AM NOT b) ARE NOT c) IS NOT

INGLESE: SIMPLE PRESENT TO BE ( NEGATIVA)

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?