Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Village - a small town in the country, Lullabies - a song used to help a child fall asleep, Shuttered - closed, Procession - a line of people moving forward; parade, Muttered - to say something in a low, unclear manner, Brilliant - extremely shiny or bright, Outskirts - the parts of a city that are far from the center, Shawl - fabric that is worn around the head and shoulders, Dared - not afraid to do something, Splendid - very impressive and beautiful, Burst - to come or go very quickly,

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne