Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) What's your name? a) My name is Kate b) I'm Kate c) My name Kate 2) Where are you from? a) I from Poland b) I'm from Poland c) I'm Poland 3) Who is he? a) He is a teacher. b) She is a doctor. c) He is a doctor. 4) Who is she? a) She is a teacher. b) He is a teacher. c) She a teacher 5) Whose jacket is it? a) It Peter's jacket b) It's Peter jacket. c) It's Peter's jacket. 6) How old are you? a) I nine b) I'm nine c) Am nine 7) What is it? a) Its a comb b) It's comb c) It's a comb 8) What are they? a) They headphones b) They are headphones c) They are a headphones. 9) It's a waste of ................ (strata czasu) a) time b) tajm c) timee 10) It's a waste of .............(strata pieniędzy) a) mani b) monay c) money 11) Nice to ............ you (miło Cię poznać) a) meet b) meat c) mit 12) I .................... awful (czuję się źle) a) feel b) feal c) fil 13) Watch.......... (uważaj!) a) up b) out c) off 14) E........................... me, (Przepraszam...) a) Ekscuse b) Excjuse c) Excuse 15) Oh, that's a ................... (ojej, szkoda) a) piti b) pity c) pyti 16) No, I'm .................. you can't (Przykro mi, ale nie możesz) a) afraid b) efraid c) afrad

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne