1) lu__ a) ch b) ck 2) bran__ a) ch b) ck 3) bla__ a) ch b) ck 4) __op a) ch b) ck 5) ben__ a) ch b) ck 6) tri__ a) ch b) ck 7) clo__ a) ch b) ck

/ch/ vs. /ck/ digraph game for Barton Level and 3

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?