1) A: ______ is Tom? B: He's my brother. a) What b) Who c) Where d) When e) How f) How old 2) _______is your email? a) What b) Who c) Where d) When e) How f) How old 3) _____ is the concert? a) What b) Who c) Where d) When e) How f) How old 4) _____ is the concert? a) What b) Who c) Where d) When e) How f) How old 5) _______ are you? a) What b) Who c) Where d) When e) How f) How old 6) _______ is she? a) What b) Who c) Where d) When e) How f) How old 7) ________ is Neymar from? a) What b) Who c) Where d) When e) How f) How old 8) _______ are you doing? a) What b) Who c) Where d) When e) How f) How old 9) _____ is Chicago? a) What b) Who c) Where d) When e) How f) How old 10) _____ 's your phone number? a) What b) Who c) Where d) When e) How f) How old 11) A: _____ 's room 15? B: over there a) What b) Who c) Where d) When e) How f) How old 12) A: _____ are your classes? B: On Mondays a) What b) Who c) Where d) When e) How f) How old 13) A: _____ is your son? B: He's two a) What b) Who c) Where d) When e) How f) How old 14) _____ is she from? a) What b) Who c) Where d) When e) How f) How old

WH / to be - questions

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?