1) nieporządny ('bałaganiarz') a) messy b) lazy c) tidy 2) nieśmiały a) difficult b) shy c) quiet 3) zabawny a) friendly b) helpful c) funny 4) dominujący, apodyktyczny a) bossy b) lazy c) brave 5) leniwy a) shy b) lazy c) unfriendly 6) zorganizowany a) organised b) organ c) easy-going

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?