1) I see a yellow ball. a) b) c) d) 2) A horse in a car. a) b) c) d) 3) a little airplane a) b) c) d) 4) a boy and a fish a) b) c) d) 5) green box a) b) c) d) 6) a big spoon a) b) c) d) 7) a little yellow horse a) b) c) d) 8) a yellow banana a) b) c) d) 9) chicken a) b) c) d) 10) green apple a) b) c) d) 11) a red pencil a) b) c) d) 12) a red ball a) b) c) d) 13) find the cow a) b) c) d) 14) a little girl a) b) c) d) 15) put in the box a) b) c) d)

Quiz Edmark #1-30

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?