1) trap + ed a) CVC + vowel suffix: Double! b) not CVC c) not vowel suffix 2) shop + ing a) CVC + vowel suffix: Double! b) not CVC c) not vowel suffix 3) spray + ed a) CVC + vowel suffix: Double! b) not CVC c) not vowel suffix 4) bag + ful a) CVC + vowel suffix: Double! b) not CVC c) not vowel suffix 5) ask + ing a) CVC + vowel suffix: Double! b) not CVC c) not vowel suffix 6) post + ed a) CVC + vowel suffix: Double! b) not CVC c) not vowel suffix 7) end + ed a) CVC + vowel suffix: Double! b) not CVC c) not vowel suffix 8) dig + ing a) CVC + vowel suffix: Double! b) not CVC c) not vowel suffix 9) spot + ed a) CVC + vowel suffix: Double! b) not CVC c) not vowel suffix 10) float + ing a) CVC + vowel suffix: Double! b) not CVC c) not vowel suffix 11) throw + ing a) CVC + vowel suffix: Double! b) not CVC c) not vowel suffix 12) grab + ed a) CVC + vowel suffix: Double! b) not CVC c) not vowel suffix 13) smug + ly a) CVC + vowel suffix: Double! b) not CVC c) not vowel suffix 14) cup + ful a) CVC + vowel suffix: Double! b) not CVC c) not vowel suffix 15) glad + ly a) CVC + vowel suffix: Double! b) not CVC c) not vowel suffix

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?