BE, BEGIN, BECOME, BRING, BUY, CATCH, COST, CUT, DO, DRINK, DRAW, EAT, FALL, FEEL, FIGHT, FLY, FORGIVE, FORGET, GIVE, GO, GET, HEAR, BUILD, HAVE, LEARN, LEAVE, LOSE, MAKE, MEET, RUN, READ, SWIM, SING, SPEAK, TELL, TEACH, THINK, STAND, BREAK, CHOOSE, COME, DREAM, DRIVE, FIND, HURT, KEEP, KNOW, PAY, PUT, RING.

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?