1) Jak miała na imię córka Demeter? a) Kora b) Tomek c) Ala 2) Kto stworzył ludzi według mitologii greckiej? a) Atena b) Prometeusz c) Atlas 3) Jak długo trwała podroż Odyseusza? a) 10 lat b) 2 dni c) 8 miesięcy 4) Ile prac miał wykonać Herakles? a) 4 b) 1 c) 12 5) Jak nazywał się tytan który trzymał na plecach niebo? a) Demeter b) Atlas c) Prometeusz 6) Która córka Konga i Rei była najstarsza? a) Afrodyta b) Kura c) Hestia 7) Czy Hades porwał Korę? a) Nikt nie porwał Kory b) Nie c) Tak 8) Artemida była boginią.... a) Dzikiej natury b) Brudu c) Piękności 9) Jaki owoc Kora zjadła w Hadesie? a) Nie zjadlła żadnego owocu b) Granatu c) Jabłka 10) Ile głów ma cerber? a) 3 głowy b) 2 głowy c) 1 głowę 11) Wojna trojańska trwała.... a) 2 miesiące b) 3 dni c) 10 lat 12) Herakles miał wyczyścić stajnie a) ,,Meugiasza b) ,,Augiasza" c) ,,Audiasza" 13) Kiedy Herakles dostał szału zabił a) Swoją rodzinę b) Obcych ludzi c) Syzyfa 14) Co Syzyf miał zrobić w Hadesie? a) Wtaczać głaz b) Stać w miejscu c) Trafić na Pola Elizejskie 15) Kim Kora była w Hadesie? a) Olą b) Nikim c) Perfesoną 16) Pierwszą pracą Heraklesa było zabicie a) Hydry b) Lwa c) Tytana 17) Czy postacie i wydarzenia z mitologii greckiej są prawdziwe? a) Tak b) Nie c) Częściowo tak 18) Perfesona wychodziła z Hadesu w porze roku nazywaną a) Wiosna b) Zima c) Lato 19) Który Bóg był posłańcem? a) Hermes b) Appolo c) Dzeus 20)  Pola,na które zsyłało się dobrych ludzi w Hadesie a) Pola Elizejskie b) Pola Naftowe c) Pola Zapachu 21)   Odyseusz był na wojnie ,,..." a) Perskiej b) Spartańskiej c) Trojańskiej 22) Która bogini tchnęła życie w ludzi a) Atena b) Afrodyta c) Artemida 23) Żoną Dzeusa była a) Hera b) Hestia c) Demeter 24) Pod koniec wojny trojańskiej zbudowano a) Psa Trojańskiego b) Mur Trojański c) Konia Trojańskiego 25) Odyseusz wrócił do swojego domu a) Z 5 osobami b) Sam c) Z 10 osobami 26) Syzyf został wysłany do Hadesu za a) Plotkowanie b) Kłamanie c) Złe zachowanie 27) Odyseusz miał spotkać ducha a) Matki b) Ojca c) Terezjasza 28) Atena była boginią a) Mądrości b) Piękna c) Rozważności 29) Hestia była boginią a) Domowego ogniska b) Życia c) Braku inteligencji 30) Gdzie był schowany Minotaur? a) W labiryncie b) Pod ziemią c) W stajni

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?