Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
do homework - robić zadanie domowe, get dressed - ubierać się, get up - wstawać, wake up - obudzić się, surf the Internet - szukać w internecie, have a snack - przekąsić coś, leave home - wyjść z domu, play table tennis - grać w ping ponga, use a dictionary - korzystać ze słownika, remember birthdays - pamiętać o urodzinach, tell the truth - mówić prawdę, usually - zazwyczaj, often - często, always - zawsze, sometimes - czasami, never - nigdy,

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne