Za pierwszą kolędę możemy uznać łacińską pieśń ____. To dzieło autorstwa ____ zostało napisane w IV w. Przez wiele lat tę pieśń traktowano jako hymn. Dopiero w XIII w. zaśpiewał ją ____. Natomiast w XII w. powstała kolęda ____. Z kolei w Polsce pierwszą kolędą była pieśń ____ z XV wieku. Jej tekst zapisany został w kazaniu księdza Jana Szczekny, magistra praskiego, późniejszego mnicha cysterskiego i spowiednika królowej Jadwigi. Wiele polskich kolęd było tłumaczonych z łaciny, ale też zdarzało się, że pisano je na specjalne zamówienie. Za przykład może służyć pieśń zatytułowana ____ autorstwa Franciszka Karpińskiego.

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?