1) Es ist zehn nach neun. a) b) c) d) 2) Es ist halb zehn. a) b) c) d) 3) Es ist fünf vor zwölf. a) b) c) d) e) 4) Es ist zwölf. a) b) c) d) 5) Es ist fünfzehn nach vier . a) b) c) d) 6) Es ist drei Uhr. a) b) c) d) 7) Es ist fünfzehn vor acht. a) b) c) d) 8) Es ist halb drei. a) b) c) d)

Wie spät ist es?

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?