Closed Syllable: pen, cess, ond, mis, stag, Open Syllable: ta, i, e, pu, fre, Neither: ain, tire, deal, lope, nate,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?