1) What vowel do you hear? a) i b) u c) a d) e 2) What vowel do you hear? a) o b) i c) e d) a 3) What vowel do you hear? a) i b) u c) a d) o 4) What vowel do you hear? a) e b) i c) u d) o 5) What vowel do you hear? a) a b) e c) i d) u 6) What vowel do you hear? a) a b) o c) i d) u 7) What vowel do you hear? a) e b) o c) u d) a 8) What vowel do you hear? a) o b) a c) i d) e 9) What vowel do you hear? a) i b) a c) e d) u 10) What vowel do you hear? a) u b) o c) e d) a

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?