1) Rynek byka określa sytuację na giełdzie, w której następuje …………. cen akcji. a) długotrwały spadek b) długotrwały wzrost c) równowagę d) krótkotrwały spadek 2) Osoba pośrednicząca w kupnie i sprzedaży akcji. a) makler b) akcjonariusz c) inwestor d) gracz giełdowy 3) Jest to stały wzrost cen akcji przez dłuższy czas. a) bessa b) hossa c) dywidenda d) dywersyfikacja 4) Rynek wtórny to a) GPW b) Bank c) Dom maklerski d) oligopol 5) Żeby zacząć inwestować na GPW musisz (wskaż wszystkie prawidłowe odpowiedzi) a) mieć 18 lat b) mieć wymaganą kwotę m.in. 500zł c) założyć konto w biurze maklerskim d) pojechać do Warszawy do siedziby GPW 6) Jest to indeks firm należących do sektora nowoczesnych technologii. a) WIG Media b) WIG 20 c) NCIndex d) WIG Paliwa 7) Wskaźnik ten oznacza ile należy zainwestować, aby zarobić jedną złotówkę. a) dywidenda b) C/Z c) C/WK d) wartość księgowa 8) Jest to dodatkowy zysk dla akcjonariuszy posiadających akcje danej spółki giełdowej. a) C/Z b) C/WK c) dywidenda d) kurs akcji 9) Polecenie transakcji kupna sprzedaży papierów wartościowych na giełdzie to: a) sprzedaż giełdowa b) polecenie przelewu c) zlecenie maklerskie d) zakup maklerski 10) Cena akcji na giełdzie to: a) kurs akcji b) płynność akcji c) wysokość akcji

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?