Akcja: prawo do udziału w zysku (tzw. dywidenda), możliwość wpływu na losy firmy, prospekt emisyjny, współwłaściciel spółki, prawo do udziału w majątku likwidacyjnym, czyli do odzyskania części zainwestowanych pieniędzy, wartość nominalna 1 szt tego instrumentu może wynosić 1 grosz, Obligacja: forma pożyczki, niewielkie ryzyko inwestycyjne, niewielkie zyski, skarbowe, komunalne, korporacyjne, termin wykupu, pewne odsetki, Certyfikaty inwestycyjne: stosunkowo wysokie koszty manipulacyjne, inwestor bazuje na wiedzy i doświadczeniu eksperta, emitowany przez FIZ (fundusz inwestycyjny zamknięty), posiadacz jest współwłaścicielem funduszu, wartość pojedynczego instrumentu to minimum kilka tysięcy złotych, wyceniane na bieżąco na giełdzie oraz cyklicznie przez emitenta, ETF: odzwierciedla zachowania się danego indeksu giełdowego., opłaty manipulacyjne niewielkie, fundusz indeksowy o charakterze otwartym, konstruowane na podstawie koszyków spółek, możliwość stałej kreacji i umarzania jednostek, wymaga animatorów, którzy chronią cenę przed „odchyłami od normy” „odchyłami od normy”,

Akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne , ETF - PR

autor:

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?