Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Would you like ... tea? a) some b) any c) many d) a few 2) There isn't ... milk at home. a) any b) many c) a few d) a lot 3) I have got ... friends. a) a lot of b) many c) much d) any 4) He hasn't got ... money. a) much b) a lot c) many d) a few 5) You eat ... food! a) a lot of b) a lot c) much d) any 6) There are ... books on the desk. a) a few b) any c) many 7) I haven’t got ... friends. a) much b) some c) many 8) Is there ... milk in the fridge? a) some b) many c) any 9) Is there ... homework for tomorrow? a) some b) a few c) much 10) He’s got ... money! a) much b) many c) a lot of

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne