It's half past four., It's twenty past three., It's twelve o'clock., It's a quarter to six., It's half past seven., It's a quarter past two., It's twenty-five to ten., It's twenty to eleven., It's ten to one., It's five past two., It's twenty-five past six.,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?