Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) What is 5 x 5 ? a) 15 b) 20 c) 25 d) 30 2) What is 6 x 6 ? a) 28 b) 32 c) 34 d) 36 e) 38 3) How many sides does a pentagon have? a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8 4) Eve has a one pound coin. She spends ninety-five pence. How much has she left? a) 95p b) 10p c) 5p d) 15p e) Nothing 5) 23 children are coming to Jack’s party. Each child will get 1 ice cream. There are 10 ice creams in a box. How many boxes does Jack need to buy? a) 1 box b) 2 boxes c) 3 boxes d) 4 boxes 6) Multiply 7 by 7 a) 42 b) 47 c) 49 d) 51 7) What is 50 divided by 5? a) 8 b) 9 c) 10 d) 50 8) What is 113 + 27 ? a) 120 b) 133 c) 137 d) 140 e) 150 9) What is 6 x 9 ? a) 45 b) 52 c) 54 d) 56 e) 62 10) What is 100 - 52 ? a) 52 b) 58 c) 48 d) 38

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne