1) yo hacer a) he hecho b) he hacido c) ha hecho d) ha hacido e) han hecho f) han hacido 2) nosotros beber a) hemos bebido b) han bebido c) ha bebido d) habeis bebido e) he bebido f) has bebido 3) vosotros escribir a) he escrito b) habeis escrito c) habeis escribido d) has escrito e) has escribido f) he escribido 4) tu decir a) he dicho b) has dicho c) ha dicho d) he decido e) has decido f) ha decido 5) ellos hablar a) han hablado b) has hablado c) ha hablado d) he hablado e) habeis hablado f) hemos hablado 6) ella estudiar a) he estudiado b) has estudiado c) ha estudiado d) hemos estudiado e) habeis estudiado f) han estudiado 7) yo levantarse a) me he levantado b) he me levantado c) se he levantado d) ha se levantado e) te has levantado f) has te levantado 8) él ver a) he vido b) has vido c) ha vido d) he visto e) has visto f) ha visto 9) él salir a) he salido b) has salido c) ha salido d) hemos salido e) hasbeis salido f) han salido 10) nosotros tener a) he tenido b) he techo c) hemos tenido d) hemos techo e) habeis tenido  f) habeis techo 11) tu romper a) he rompido b) has rompido c) ha rompido d) he roto e) has roto f) ha roto 12) yo romper a) he roto b) has roto c) ha roto d) he rompido e) has rompido f) ha rompido 13) él escribir a) he escrito b) has escrito c) ha escrito d) he escribido e) has escribido f) ha escribido 14) nosotros ver a) he vido b) has visto c) ha vido d) hemos visto e) habeis vido f) han visto 15) yo comprar a) he comprado b) he comprido c) has comprido d) has comprado e) ha compredo f) he compredo 16) ella puesto a) he ponido b) he puesto c) ha ponido d) ha puesto e) ha ponado f) ha puesta 17) ellas decir a) he dicho b) he decido c) han dicho d) han decido e) han decado f) he decado 18) vosotros comer a) habeis comicho b) habeis comido c) he comido d) he comicho e) has comido f) has comicho 19) vosotros desayunar a) habeis desayunado b) han desayunado c) he desayunado d) ha desayunado e) has desayunado f) hemos desayunado 20) tu acostarse a) me he acostado b) te has acostado c) has te acostado d) he me acostado e) me he acuesto f) has te acuesto

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?