Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
nastala Judita , Bitka kod Nikopolja, Zadarski mir, dolazak Anžuvinaca - Karlo I., stvorena personalna unija -Koloman, sabor u Križevcima, tiskarski stroj, prodaja Dalmacije, Povelja bana Kulina, Zlatna bula Bele IV., Zlatna bula Andrije II., Vinodolski zakonik.

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne