Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Which cell part is the powerhouse; provides the energy to run the cell? a) mitochondria b) nucleus c) cytoplasm 2) Which cell part is the control center? DNA is found here. a) ribosome b) nucleus c) chloroplast 3) What part of the cell controls what enters and leaves the cell? a) cell membrane b) nucleus c) cytoplasm 4) What part of the cell is responsible for protein synthesis (makes proteins)? a) mitochondria b) chromosomes c) ribosomes 5) All your hereditary information (DNA) is found in these structures. a) lysosomes b) ribosomes c) chromosomes 6) Which part of a plant cell captures sunlight and turns it into "food" for the plant? a) vacuole b) cell wall c) chloroplast 7) Which of the following would NOT be found in a prokaryotic cell? a) nucleus b) ribosomes c) DNA 8) Which of the following is found in BOTH plant and animal cells? a) cell wall b) chloroplast c) cell membrane 9) Which of the following would only be found in a plant cell? a) chloroplast b) ribosome c) cell membrane 10) Animal and plant cells are both examples of ____ cells. a) prokaryotic b) eukaryotic c) systemic

Ranking

Społeczność Jennifer31 Cells

Stany zjednoczone

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne